Elektronická kniha jázd vás zbaví papierov. Systém gpsMonitor ju pre vás tvorí úplne automaticky, vďaka gps jednotke nainštalovanej vo vašom vozidle.

Knihu jázd môžete editovať, vytlačiť, uložiť, alebo naplánovať jej pravidelné doručovanie elektronickou poštou vo formátoch PDF, XLS, CSV, XML.

Ukážku si môžete stiahnuť tu:  knihajazd.pdf

Správa jázd v systéme umožňuje priraďovať jazdám rôzne účely, meniť vodiča, viaceré jazdy môžete prehľadne zlúčiť a každú z jázd si môžete samozrejme pozrieť a prehrať priamo na mape.